[ traducerea ortodoxă ]

Oare toate aceste popoare nu vor rosti împotriva lui pilde, fabule şi cuvinte cu tâlc? şi vor zice: "Vai de cel ce-şi sporeşte averea cu ceea ce nu este al lui - până când? - şi se încarcă cu povara zălogurilor luate!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de râs şi de pomină? Se va zice: „Vai de cel ce adună ce nu este al lui! Până când se va împovăra cu datorii?”

[ Noua trad. în română ]

Oare nu vor face toate acestea, pe seama lui, zicale, satire şi ghicitori, zicându-se: „Vai de cel ce adună ce nu este al lui – dar oare până când? – şi de cel ce se îmbogăţeşte cu lucruri luate drept garanţii!

[ traducerea GBV 2001 ]

Nu vor face toţi aceştia un proverb despre el şi o ghicitoare batjocoritoare împotriva lui? Şi vor zice: «Vai de cel care adună ce nu este al lui! Până când? Şi de cel care se împovărează cu garanţii!»

[ trad. fidelă King James ]

Nu vor ridica toţi aceştia o parabolă împotriva lui şi un proverb zeflemitor împotriva lui şi nu vor spune: Vai celui care înmulţeşte ce nu este a lui! Cât timp? Şi celui care se împovărează cu lut gros!

vezi pasaje de legatura