[ traducerea ortodoxă ]

Cât de mult va fi copleşit vrăjmaşul, omul cel trufaş, şi nu va rămâne cu viaţă el, care ţine gura lui căscată ca locuinţa morţilor şi nu se satură ca moartea; el, care adună toate neamurile şi cuprinde în el toate popoarele!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Ca şi cel beat şi semeţ, cel mândru nu stă liniştit; ci îşi lărgeşte gura ca Locuinţa morţilor, este nesăţios ca moartea, aşa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el şi toate popoarele le trage la el.

[ Noua trad. în română ]

Într-adevăr, vinul îl înşală; este un om mândru şi niciodată mulţumit; el îşi măreşte pofta ca Locuinţa Morţilor şi este nesăţios ca moartea, atunci când strânge la sine toate neamurile şi adună la sine toate popoarele.

[ traducerea GBV 2001 ]

✡ Şi, mai mult, vinul înşală pe bărbatul mândru, încât acesta nu stă liniştit, îşi lărgeşte dorinţa ca Locuinţa morţilor şi este ca moartea şi nu poate fi săturat; şi adună la el toate naţiunile şi strânge la el toate popoarele.

[ trad. fidelă King James ]

Da, de asemenea, pentru că el calcă legea prin vin, el este un om mândru, nici nu stă acasă, el, care îşi lărgeşte dorinţa lui ca iadul şi este ca moartea şi nu poate fi săturat, dar adună la el toate naţiunile şi îngrămădeşte la el toate popoarele;

vezi pasaje de legatura