[ traducerea ortodoxă ]

Căci este o vedenie pentru un timp hotărât; ea se va împlini la vreme şi nu va fi vedenie mincinoasă. Dacă întârzie, aşteapt-o, căci ea va veni sigur, fără greş.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.

[ Noua trad. în română ]

Căci este o vedenie care încă aşteaptă vremea împlinirii! Ea mărturiseşte despre sfârşit şi nu va minţi! Dacă ţi se pare că întârzie, aşteapt-o, căci va veni cu siguranţă şi nu va întârzia!

[ traducerea GBV 2001 ]

Pentru că viziunea este încă pentru un timp hotărât, dar se grăbeşte spre sfârşit şi nu va minţi. Chiar dacă va întârzia, aşteapt-o, pentru că va veni negreşit, nu va fi amânată.

[ trad. fidelă King James ]

Pentru că viziunea este pentru încă un timp rânduit, dar la sfârşit va vorbi şi nu va minţi; deşi întârzie, aşteapt-o, pentru că va veni cu siguranţă, nu va întârzia.

vezi pasaje de legatura