[ traducerea ortodoxă ]

Şi Domnul mi-a răspuns şi mi-a zis: "Scrie vedenia şi o sapă cu slove pe table, ca să se poată citi uşor;

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Domnul mi-a răspuns şi a zis: „Scrie prorocia şi sap-o pe table, ca să se poată citi uşor!

[ Noua trad. în română ]

Domnul mi-a răspuns, zicându-mi: – Scrie viziunea, graveaz-o clar pe tăbliţe, pentru ca un herald să poată alerga cu ea!

[ traducerea GBV 2001 ]

✡ Şi Domnul mi-a răspuns şi a zis: „Scrie viziunea şi graveaz-o pe tăbliţe, ca să poată alerga cel care o citeşte.

[ trad. fidelă King James ]

Şi DOMNUL mi-a răspuns şi a zis: Scrie viziunea, lămureşte-o pe table, ca să fugă cel ce o citeşte.

vezi pasaje de legatura