[ traducerea ortodoxă ]

La ce slujeşte un chip cioplit, ca să-l facă meşterul său? Un chip turnat şi o proorocie mincinoasă, ca să-şi pună nădejdea în ele cel care le face, făurind idoli fără glas?

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

La ce ar putea folosi un chip cioplit, pe care-l ciopleşte lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învaţă pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-şi pună încrederea în el, pe când el făureşte numai nişte idoli muţi?

[ Noua trad. în română ]

La ce foloseşte un idol, pe care l-a cioplit făuritorul? La ce ajută un chip turnat, care învaţă minciuni? Cel ce i-a dat formă se încrede în propria lui lucrare, deşi ceea ce a făcut sunt doar nişte idoli muţi.

[ traducerea GBV 2001 ]

La ce foloseşte chipul cioplit, pe care l-a cioplit făcătorul lui, chipul turnat şi învăţătorul minciunii? Pentru ca făcătorul lucrării lui să se încreadă în ea, când face idoli muţi?

[ trad. fidelă King James ]

La ce foloseşte chipul cioplit pe care făcătorul l-a cioplit; chipul turnat şi învăţătorul minciunilor? În care se încrede făcătorul lucrării lui, pentru a face idoli muţi?

vezi pasaje de legatura