[ traducerea ortodoxă ]

Vai de cel ce zideşte cetatea cu vărsări de sânge şi o întemeiază pe fărădelegi!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!

[ Noua trad. în română ]

Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge şi întemeiază un oraş prin nedreptate!

[ traducerea GBV 2001 ]

Vai de cel care construieşte un oraş cu sânge şi întemeiază o cetate prin nedreptate!“

[ trad. fidelă King James ]

Vai celui ce construieşte un oraş cu sânge şi întemeiază o cetate prin nelegiuire!

vezi pasaje de legatura