[ traducerea ortodoxă ]

Voi sta de strajă şi mă voi aşeza în turnul cel de veghe ca să priveghez şi să văd ce-mi va grăi mie şi ce-mi va răspunde la tânguirea mea.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

M-am dus la locul meu de strajă şi stăteam pe turn ca să veghez şi să văd ce are să-mi spună Domnul şi ce-mi va răspunde la plângerea mea.

[ Noua trad. în română ]

Voi sta la locul meu de strajă şi mă voi aşeza în turnul cetăţuii. Voi veghea ca să văd ce-mi va spune DOMNUL şi ce-mi va răspunde cu privire la plângerea mea.

[ traducerea GBV 2001 ]

✸ Voi sta de strajă şi mă voi aşeza în turn şi voi căuta să văd ce-mi va zice şi ce să răspund la plângerea mea.

[ trad. fidelă King James ]

Îmi voi face garda şi mă voi aşeza pe turn şi voi veghea să văd ce îmi va spune şi ce îi voi răspunde când voi fi mustrat.

vezi pasaje de legatura