[ traducerea ortodoxă ]

Şi i-am zis: "Zile fără număr vei sta aşa, nu vei desfrâna şi nu vei fi a nici unui bărbat, şi Eu voi face asemenea faţă de tine".

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Şi i-am zis: „Rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, şi voi fi şi eu la fel cu tine!”

[ Noua trad. în română ]

Apoi i-am zis: „Vei rămâne la mine multe zile. Nu te vei mai prostitua şi nu vei mai fi cu nici un alt bărbat. În tot acest timp, nici eu nu mă voi apropia de tine.“

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi i-am zis: „Rămâi pentru mine multe zile, să nu comiti adulter şi să nu fii a altuia, şi voi fi şi eu pentru tine“.

[ trad. fidelă King James ]

Şi i-am spus: Să rămâi aici pentru mine multe zile; să nu curveşti şi să nu fii pentru alt bărbat; astfel voi fi şi eu pentru tine.

vezi pasaje de legatura