[ traducerea ortodoxă ]

Şi am cumpărat-o pe preţ de cincisprezece sicli de argint, un homer de orz şi un letec de orz;

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz şi un letec de orz.

[ Noua trad. în română ]

Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece şecheli de argint şi cu un homer şi un letek de orz.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi mi-am cumpărat-o cu cincisprezece arginţi şi un omer de orz şi un letec de orz.

[ trad. fidelă King James ]

Astfel, mi-am cumpărat-o cu cincisprezece arginţi şi pentru un omer de orz şi o jumătate de omer de orz;