[ traducerea ortodoxă ]

Şi voi curma în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului glasul de bucurie şi glasul de veselie, glasul mirelui şi glasul miresei, pentru că pământul acesta va fi pustiu".

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Voi face astfel să înceteze în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, căci ţara va ajunge un pustiu!

[ Noua trad. în română ]

Voi face să înceteze în cetăţile lui Iuda şi pe străzile Ierusalimului strigătele de bucurie şi de veselie, cântecele mirelui şi ale miresei, căci ţara va deveni un pustiu.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi voi face să înceteze din cetăţile lui Iuda şi de pe străzile Ierusalimului glasul bucuriei şi glasul veseliei, glasul mirelui şi glasul miresei, pentru că ţara va ajunge un pustiu!“

[ trad. fidelă King James ]

Atunci voi face să înceteze din cetăţile lui Iuda şi de pe străzile Ierusalimului vocea bucuriei şi vocea veseliei, vocea mirelui şi vocea miresei, pentru că ţara va fi pustiită.

vezi pasaje de legatura