[ traducerea ortodoxă ]

Şi au zidit locurile înalte la Tofet, în valea fiilor lui Hinom, ca să-şi ardă fiii şi fiicele cu foc, ceea ce Eu nu le-am poruncit şi ceea ce Mie nu Mi-a trecut prin minte.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Au zidit şi locuri înalte la Tofet, în valea Ben-Hinom, ca să-şi ardă în foc pe fiii şi fiicele lor: lucru pe care Eu nu-l poruncisem şi nici nu-Mi trecuse prin minte.

[ Noua trad. în română ]

Au zidit locuri înalte la Tofet, în valea Ben-Hinom, ca să-şi ardă în foc fiii şi fiicele, lucru pe care nu l-am poruncit şi care nici nu mi-a trecut prin minte.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi au zidit înălţimile Tofetului, care este în Valea Fiului lui Hinom, ca să-i ardă pe fiii lor şi pe fiicele lor în foc, ceea ce n-am poruncit şi nu Mi s-a suit la inimă.

[ trad. fidelă King James ]

Şi au zidit înălţimile Tofetului, care este valea fiului lui Hinom, pentru a-i arde pe fiii lor şi pe fiicele lor în foc, ceea ce nu le-am poruncit, nici nu a ajuns la inima mea.

vezi pasaje de legatura