[ traducerea ortodoxă ]

Dar ei n-au ascultat glasul Meu şi nu şi-au plecat urechea lor, ci au trăit după pofta şi îndărătnicia inimii lor rele şi s-au întors cu spatele către Mine, iar nu cu faţa.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Dar ei n-au ascultat şi n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile şi pornirile inimii lor rele, au dat înapoi şi n-au mers înainte.

[ Noua trad. în română ]

Dar ei n-au ascultat şi nici n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile şi pornirile inimii lor rele şi au mers înapoi, nu înainte.

[ traducerea GBV 2001 ]

Dar ei n-au ascultat şi nu şi-au plecat urechea; ci au umblat după sfaturile lor, după încăpăţânarea inimii lor rele; şi au mers înapoi, şi nu înainte.

[ trad. fidelă King James ]

Dar ei nu au dat ascultare, nici nu şi-au plecat urechea, ci au umblat în sfaturile şi în închipuirea inimii lor rele; şi au mers înapoi, nu înainte.

vezi pasaje de legatura