[ traducerea ortodoxă ]

Ci iată porunca pe care ţi-am dat-o: Să ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi Îmi veţi fi poporul Meu, şi să umblaţi pe toată calea pe care vă poruncesc Eu, ea să vă fie bine.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Ci iată porunca pe care le-am dat-o: „Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi.”

[ Noua trad. în română ]

ci iată porunca pe care le-am dat-o: ‘Ascultaţi de glasul Meu şi astfel Eu vă voi fi Dumnezeu, iar voi veţi fi poporul Meu. Să umblaţi în toate căile pe care vi le poruncesc, ca să vă fie bine.’

[ traducerea GBV 2001 ]

ci le-am poruncit lucrul acesta, zicând: «Ascultaţi de glasul Meu, şi Eu vă voi fi Dumnezeu şi voi Îmi veţi fi popor; şi umblaţi pe toată calea pe care v-o poruncesc, ca să vă fie bine».

[ trad. fidelă King James ]

Ci acest lucru le-am poruncit, spunând: Ascultaţi de vocea mea şi eu voi fi Dumnezeul vostru şi voi veţi fi poporul meu; şi să umblaţi în toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să vă fie bine.

vezi pasaje de legatura