[ traducerea ortodoxă ]

Vă voi lepăda de la faţa Mea, cum am lepădat pe toţi fraţii voştri, toată seminţia lui Efraim.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Şi vă voi lepăda de la faţa Mea cum am lepădat pe toţi fraţii voştri, pe toată sămânţa lui Efraim! –

[ Noua trad. în română ]

Vă voi arunca din prezenţa Mea, cum i-am aruncat pe fraţii voştri, pe toată seminţia lui Efraim.’»

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi vă voi alunga de la faţa Mea, cum i-am alungat pe toţi fraţii voştri, pe toată sămânţa lui Efraim!

[ trad. fidelă King James ]

Şi vă voi alunga dinaintea feţei mele, precum i-am alungat pe toţi fraţii voştri, pe toată sămânţa lui Efraim.

vezi pasaje de legatura