[ traducerea ortodoxă ]

De aceea şi cu templul acesta, asupra căruia s-a chemat numele Meu şi în care voi vă puneţi încrederea, şi cu locul pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, voi face tot aşa, cum am făcut cu Şilo;

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

voi face Casei peste care este chemat Numele Meu, în care vă puneţi încrederea, şi locului pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, le voi face întocmai cum am făcut lui Silo.

[ Noua trad. în română ]

voi face Casei care poartă Numele Meu, în care voi vă încredeţi, şi locului pe care l-am dat strămoşilor voştri, aşa cum am făcut şi lui Şilo.

[ traducerea GBV 2001 ]

aşa voi face casei care se numeşte după Numele Meu, în care vă încredeţi, şi locului pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, cum am făcut lui Şilo.

[ trad. fidelă King James ]

De aceea, voi face acestei case, care este numită după numele meu, în care vă încredeţi, şi locului pe care vi l-am dat vouă şi taţilor voştri, precum i-am făcut lui Şilo.

vezi pasaje de legatura