[ traducerea ortodoxă ]

Şi acum, de vreme ce aţi făcut toate faptele acestea, zice Domnul, şi Eu v-am grăit dis-de-dimineaţă şi n-aţi ascultat, v-am chemat şi n-aţi răspuns,

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Şi acum, fiindcă aţi făcut toate aceste fapte, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit dis-de-dimineaţă, şi n-aţi ascultat, fiindcă v-am chemat, şi n-aţi răspuns,

[ Noua trad. în română ]

Şi acum, fiindcă aţi săvârşit toate aceste lucruri, zice Domnul, fiindcă v-am vorbit de la răsăritul soarelui iarăşi şi iarăşi şi nu aţi ascultat, fiindcă v-am chemat şi n-aţi răspuns,

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi acum, pentru că aţi făcut toate aceste lucruri“, zice Domnul, „şi v-am vorbit, sculându-Mă de dimineaţă şi vorbind, şi n-aţi ascultat, şi v-am chemat şi n-aţi răspuns,

[ trad. fidelă King James ]

Şi acum, pentru că aţi făcut toate aceste lucrări, spune DOMNUL şi v-am vorbit, ridicându-mă devreme şi vorbind, dar nu aţi ascultat, şi v-am chemat, dar nu aţi răspuns;

vezi pasaje de legatura