[ traducerea ortodoxă ]

Mergeri deci la locul Meu din Silo, unde făcusem altădată să locuiască numele Meu, şi vedeţi ce am făcut Eu cu el, pentru necredinţa poporului Meu Israel!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Duceţi-vă, dar, la locul care-Mi fusese închinat la Silo, unde pusesem să locuiască odinioară Numele Meu, şi vedeţi ce i-am făcut din pricina răutăţii poporului Meu, Israel!

[ Noua trad. în română ]

Duceţi-vă la locul Meu din Şilo, unde pusesem odinioară să locuiască Numele Meu şi priviţi ce i-am făcut din cauza răutăţii poporului Meu, Israel.

[ traducerea GBV 2001 ]

„Aşa că mergeţi acum la locul Meu care era în Şilo, unde am făcut să locuiască Numele Meu la început, şi vedeţi ce i-am făcut, din cauza răutăţii poporului Meu Israel!

[ trad. fidelă King James ]

Dar mergeţi acum la locul meu care era în Şilo, unde mi-am pus numele la început, şi vedeţi ce i-am făcut din cauza stricăciunii poporului meu Israel.

vezi pasaje de legatura