[ traducerea ortodoxă ]

Templul acesta, asupra căruia s-a chemat numele Meu, n-a ajuns el oare, în ochii voştri peşteră de tâlhari? Iată, Eu am văzut aceasta, zice Domnul.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Este Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu o peşteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul!

[ Noua trad. în română ]

A devenit Casa aceasta, peste care este chemat Numele Meu, o peşteră de tâlhari în ochii voştri? Eu Însumi am văzut lucrul acesta, zice Domnul.

[ traducerea GBV 2001 ]

Casa aceasta, care se numeşte după Numele Meu, este ea în ochii voştri o peşteră de tâlhari? Iată, chiar Eu am văzut aceasta“, zice Domnul.

[ trad. fidelă King James ]

A devenit această casă, numită după numele meu, o peşteră de tâlhari în ochii voştri? Iată, chiar eu am văzut aceasta, spune DOMNUL.

vezi pasaje de legatura