[ traducerea ortodoxă ]

Toţi am ajuns ca necuraţii şi toate faptele dreptăţii noastre ca un veşmânt întinat. Noi toţi am căzut ca frunzele uscate şi fărădelegile noastre ne luau ca vântul.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.

[ Noua trad. în română ]

Toţi am devenit ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită. Toţi ne ofilim ca o frunză, şi nedreptăţile noastre ne mătură ca vântul.

[ traducerea GBV 2001 ]

Pentru că toţi am ajuns ca ceva necurat şi toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită; şi toţi ne veştejim ca frunza şi nelegiuirile noastre ne poartă ca vântul.

[ trad. fidelă King James ]

Dar noi suntem toţi ca un lucru necurat şi toate faptele noastre drepte sunt precum zdrenţe murdare; şi toţi ne veştejim ca o frunză; şi nelegiuirile noastre, ca vântul, ne-au dus.

vezi pasaje de legatura