[ traducerea ortodoxă ]

Tu Te duci întru întâmpinarea celor ce săvârşesc faptele dreptăţii şi îşi aduc aminte de căile Tale. Iată, Tu Te-ai pornit cu mânie şi noi eram vinovaţi prin necredinţa şi fărădelegea, noastră!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale şi îşi aduc aminte de Tine. Dar Te-ai mâniat, pentru că am păcătuit: vom suferi noi veşnic sau putem fi mântuiţi?

[ Noua trad. în română ]

Tu vii în întâmpinarea celor ce, cu bucurie, împlinesc dreptatea, a celor ce, pe căile Tale, îşi aduc aminte de Tine. Dar iată că te-ai mâniat, pentru că am continuat să păcătuim împotriva lor. Şi să mai fim oare mântuiţi?

[ traducerea GBV 2001 ]

Tu întâmpini pe cel care se bucură şi face dreptate, pe cei care-şi amintesc de Tine în căile Tale. Iată, Te-ai mâniat, pentru că noi am păcătuit: în ele este trăinicie, şi noi vom fi salvaţi.

[ trad. fidelă King James ]

Tu întâmpini pe cel ce se bucură şi lucrează dreptate, pe cei ce îşi amintesc de tine în cărările tale; iată, eşti furios; căci am păcătuit; dar în ele este stăruinţă şi noi vom fi salvaţi.

vezi pasaje de legatura