[ traducerea ortodoxă ]

Poţi Tu oare să Te stăpâneşti, să taci, Doamne, şi să ne întristezi atât de mult?

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

După toate acestea, Te vei opri Tu, Doamne? Vei tăcea Tu oare şi ne vei întrista nespus de mult?

[ Noua trad. în română ]

După toate acestea, DOAMNE, vei rămâne totuşi departe? Vei continua să taci şi să ne pedepseşti atât de aspru?“

[ traducerea GBV 2001 ]

După toate acestea, Te vei opri Tu, Doamne? Vei tăcea Tu şi ne vei întrista peste măsură?

[ trad. fidelă King James ]

Te vei opri de la aceste lucruri, DOAMNE? Vei tăcea şi ne vei nenoroci peste măsură?

vezi pasaje de legatura