[ traducerea ortodoxă ]

Templul nostru sfânt şi mărit în care Te-au preaslăvit părinţii noştri a ajuns pradă focului şi toate cele scumpe nouă, dărâmături!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Casa noastră cea sfântă şi slăvită, în care părinţii noştri cântau laudele Tale, a ajuns pradă flăcărilor, şi tot ce aveam mai scump a fost pustiit.

[ Noua trad. în română ]

Templul nostru sfânt şi plin de slavă, în care părinţii noştri Te lăudau, a fost dat pradă flăcărilor şi toate lucrurile în care ne găseam plăcerea sunt ruine.

[ traducerea GBV 2001 ]

Sfânta şi frumoasa noastră casă, unde Te-au lăudat părinţii noştri, este arsă cu foc, şi toate lucrurile noastre de preţ sunt pustiite.

[ trad. fidelă King James ]

Casa noastră sfântă şi minunată, unde taţii noştri te-au lăudat, este arsă cu foc, şi toate lucrurile noastre sunt risipite.

vezi pasaje de legatura