[ traducerea ortodoxă ]

Cetăţile Tale sfinte au ajuns pustii, Sionul este ca un deşert, Ierusalimul ca un loc pustiit!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Cetăţile Tale cele sfinte sunt pustii; Sionul este pustiu, Ierusalimul, o pustietate!

[ Noua trad. în română ]

Cetăţile Tale sfinte au devenit o pustie; Sionul însuşi este o pustie, iar Ierusalimul o pustietate.

[ traducerea GBV 2001 ]

Cetăţile Tale sfinte s-au prefăcut într-un pustiu, Sionul este un pustiu, Ierusalimul o pustietate.

[ trad. fidelă King James ]

Cetăţile tale sfinte sunt un pustiu, Sionul este un pustiu, Ierusalimul o pustiire.

vezi pasaje de legatura