[ traducerea ortodoxă ]

Dacă ai rupe cerurile şi Te-ai pogorî, munţii s-ar cutremura!

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

O! de ai despica cerurile şi Te-ai coborî, s-ar topi munţii înaintea Ta

[ Noua trad. în română ]

O, de ai despica cerurile şi ai coborî! Cum ar tremura munţii înaintea Ta!

[ traducerea GBV 2001 ]

Ah, dacă ai despica cerurile, dacă ai coborî, s-ar topi munţii înaintea Ta,

[ trad. fidelă King James ]

Ah, de ai voi să rupi cerurile, de ai voi să cobori, ca munţii să curgă înaintea feţei tale.

vezi pasaje de legatura