[ traducerea ortodoxă ]

Cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiţi ai poporului Său, bucura-se-va Iacob şi se va veseli Israel.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

O! cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel? Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va înveseli, şi Israel se va bucura.

[ Noua trad. în română ]

Cine va aduce izbăvire pentru Israel din Sion? Când Dumnezeu va aduce înapoi captivii poporului Său, să se veselească Iacov şi să se bucure Israel!

[ traducerea GBV 2001 ]

✡ O, de ar veni din Sion mântuirea lui Israel! Când Dumnezeu va aduce înapoi pe captivii poporului Său, Iacov se va veseli, Israel se va bucura.

[ trad. fidelă King James ]

O, de ar veni salvarea lui Israel din Sion! Când Dumnezeu aduce înapoi pe poporul său din captivitate, Iacob se va bucura şi Israel se va veseli.

vezi pasaje de legatura