[ traducerea ortodoxă ]

Pe Domnul nu L-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor; ruşinatu-s-au, că Dumnezeu i-a urgisit pe ei.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Atunci vor tremura de spaimă, fără să fie vreo pricină de spaimă; Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta, îi vei face de ruşine, căci Dumnezeu i-a lepădat.

[ Noua trad. în română ]

Chiar acolo unde erau i-a apucat groaza, o groază cum n-a mai fost, căci Dumnezeu a împrăştiat oasele celor ce te-au asaltat şi i-ai făcut de ruşine, căci Dumnezeu i-a lepădat.

[ traducerea GBV 2001 ]

Acolo unde nu era motiv de frică au fost cuprinşi de frică; pentru că Dumnezeu risipeşte oasele celui care tabără împotriva ta. I-ai făcut de ruşine, pentru că Dumnezeu i-a dispreţuit.

[ trad. fidelă King James ]

Acolo unde nu era spaimă, au fost ei în mare spaimă, fiindcă Dumnezeu a împrăştiat oasele celui ce aşază tabăra împotriva ta, tu i-ai făcut de ruşine pentru că Dumnezeu i-a dispreţuit.

vezi pasaje de legatura