[ traducerea ortodoxă ]

(Un psalm al lui David; mai-marelui cântăreţilor, pentru maelet, un instrument muzical; un psalm al priceperii.) Zis-a cel nebun întru inima sa: "Nu este Dumnezeu!" Stricatu-s-au şi urâţi s-au făcut întru fărădelegi. Nu este cel ce face bine.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este niciunul care să facă binele.

[ Noua trad. în română ]

Nebunul zice în inima lui: „Nu există Dumnezeu!“ S-au pervertit oamenii, săvârşesc fărădelegi îngrozitoare; nu mai există nici unul care să facă binele.

[ traducerea GBV 2001 ]

Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!“ S-au stricat oamenii şi au făcut răutăţi dezgustătoare; nu este nici unul care să facă binele.

[ trad. fidelă King James ]

Nebunul a spus în inima lui: Nu este Dumnezeu. Corupţi sunt ei şi au făcut nelegiuiri scârboase, nu este niciunul care face binele.

vezi pasaje de legatura