[ traducerea ortodoxă ]

Fericit bărbatul, a cărui nădejde este numele Domnului şi n-a privit la deşertăciuni şi la nebunii mincinoase.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Ferice de omul care îşi pune încrederea în Domnul şi care nu se îndreaptă spre cei trufaşi şi mincinoşi!

[ Noua trad. în română ]

Ferice de omul care îşi pune încrederea în Domnul, care nu se abate spre cei trufaşi şi nici spre cei ce se închină la idoli!

[ traducerea GBV 2001 ]

✡ Ferice de omul care şi-a pus încrederea în Domnul şi nu se îndreaptă spre cei mândri şi spre cei care se abat spre minciună.

[ trad. fidelă King James ]

Binecuvântat este omul care face pe DOMNUL încrederea sa şi nu dă atenţie celor mândri, nici celor ce se abat spre minciuni.

vezi pasaje de legatura