[ traducerea ortodoxă ]

Că m-au împresurat rele, cărora nu este număr; ajunsu-m-au fărădelegile mele şi n-am putut să văd; înmulţitu-s-au mai mult decât perii capului meu şi inima mea m-a părăsit.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele; şi nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu, şi mi se înmoaie inima.

[ Noua trad. în română ]

Căci rele fără număr mă înconjoară; păcatele mele m-au copleşit şi nu mai sunt în stare să văd; sunt mai multe decât perii capului meu şi-mi înmoaie inima.

[ traducerea GBV 2001 ]

Pentru că m-au înconjurat rele fără număr, nelegiuirile mele m-au ajuns şi nu pot să le privesc; sunt mai multe decât perii capului meu şi inima mea m-a părăsit.

[ trad. fidelă King James ]

Fiindcă nenumărate rele m-au înconjurat, nelegiuirile mele m-au prins, astfel încât nu mai sunt în stare să privesc în sus; ele sunt mai multe decât perii capului meu, de aceea inima mea mă părăseşte.

vezi pasaje de legatura