[ traducerea ortodoxă ]

(Întru sfârşit, un psalm al lui David.) Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi S-a plecat spre mine.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.

[ Noua trad. în română ]

Am nădăjduit în Domnul, iar El S-a aplecat înspre mine şi mi-a ascultat strigătul.

[ traducerea GBV 2001 ]

L-am aşteptat cu răbdare pe Domnul; şi El S-a plecat spre mine şi mi-a auzit strigătul.

[ trad. fidelă King James ]

Am aşteptat cu răbdare pe DOMNUL; şi el s-a aplecat spre mine şi a ascultat strigătul meu.

vezi pasaje de legatura