[ traducerea ortodoxă ]

Cuiele de aur erau în greutate de cincizeci de sicli fiecare cui. Încăperile de sus încă le-a îmbrăcat cu aur.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Greutatea aurului pentru cuie se ridica la cincizeci de sicli. A îmbrăcat cu aur şi odăile de sus.

[ Noua trad. în română ]

Greutatea aurului folosit la facerea cuielor a fost de cincizeci de şecheli. A placat cu aur şi odăile de sus.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi greutatea cuielor era de cincizeci de sicli de aur. Şi a îmbrăcat cu aur camerele de sus.

[ trad. fidelă King James ]

Şi greutatea cuielor era de cincizeci de şekeli de aur. Şi a placat camerele de sus cu aur.