[ traducerea ortodoxă ]

Pereţii casei, tavanul, uşorii, ferestrele şi uşile le-a acoperit cu aur şi pe pereţi a sculptat chipuri de heruvimi.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

A acoperit cu aur Casa, bârnele, pragurile, pereţii şi uşile şi a pus să sape heruvimi pe pereţi.

[ Noua trad. în română ]

A poleit cu aur grinzile şi pragurile Casei, precum şi zidurile şi porţile lui şi a încrustat heruvimi pe ziduri.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi a îmbrăcat cu aur casa, grinzile, pragurile şi pereţii ei şi uşile ei şi a sculptat heruvimi pe pereţi.

[ trad. fidelă King James ]

Şi a placat de asemenea casa, grinzile, stâlpii şi zidurile ei şi uşile ei, cu aur; şi a cioplit heruvimi pe pereţi.