[ traducerea ortodoxă ]

Apoi a împodobit casa cu pietre scumpe. Aurul era din Parvaim (Ofir).

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

A acoperit Casa cu pietre scumpe ca podoabă; şi aurul era aur din Parvaim.

[ Noua trad. în română ]

De asemenea, a împodobit odaia cu pietre preţioase. Aurul folosit era aur de Parvayim.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi a îmbrăcat casa cu pietre scumpe, ca ornament; şi aurul era aur din Parvaim.

[ trad. fidelă King James ]

Şi a împodobit casa cu pietre preţioase, pentru frumuseţe; şi aurul era aur din Parvaim.