[ traducerea ortodoxă ]

Pridvorul, care era înaintea templului, avea lungimea de douăzeci de coţi, cât lăţimea templului, iar înălţimea de o sută douăzeci de coţi şi pe dinăuntru l-a căptuşit cu aur curat.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Pridvorul dinainte avea douăzeci de coţi lungime, cât era de lată Casa, şi o sută douăzeci de coţi înălţime; Solomon l-a acoperit pe dinăuntru cu aur curat.

[ Noua trad. în română ]

Porticul din faţa odăii principale a Casei se întindea pe toată lăţimea Casei, adică pe douăzeci de coţi, şi avea o înălţime de o sută douăzeci de coţi. El l-a placat în interior cu aur curat.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi pridvorul care era înainte – lungimea lui era după lăţimea casei, de douăzeci de coţi, şi înălţimea, o sută douăzeci de coţi. Şi a acoperit-o pe dinăuntru cu aur curat.

[ trad. fidelă King James ]

Şi porticul care era în faţa casei, lungimea acestuia era conform lăţimii casei, douăzeci de coţi şi înălţimea era o sută douăzeci; şi l-a placat cu aur pur.

vezi pasaje de legatura