[ traducerea ortodoxă ]

Iată temelia pusă de Solomon la zidurile templului Domnului: lungimea lui era de şaizeci de coji, iar lăţimea de douăzeci de coţi.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Iată pe ce temelii a zidit Solomon Casa lui Dumnezeu: Lungimea, în coţi de măsura cea veche a coţilor, era de şaizeci de coţi, iar lăţimea, de douăzeci de coţi.

[ Noua trad. în română ]

Temelia pe care a zidit-o Solomon Casei lui Dumnezeu avea şaizeci de coţi lungime şi douăzeci de coţi lăţime, după măsura veche a cotului.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi acestea au fost temeliile lui Solomon pentru construirea casei lui Dumnezeu: lungimea în coţi, după măsura dintâi, era de şaizeci de coţi, şi lăţimea de douăzeci de coţi.

[ trad. fidelă King James ]

Şi în acestea Solomon a fost instruit pentru construirea casei lui Dumnezeu: lungimea în coţi, după prima măsură, era trei sute de coţi şi lăţimea douăzeci de coţi;

vezi pasaje de legatura