[ traducerea ortodoxă ]

Solomon a început să înalţe templul Domnului în Ierusalim, pe muntele Moria, unde Se arătase Domnul lui David, tatăl său, şi pe locul pe care-l pregătise David, în aria lui Ornan Iebuseul.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Solomon a început zidirea Casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său, David, în locul pregătit de David în aria lui Ornan, iebusitul.

[ Noua trad. în română ]

Solomon a început să zidească Casa Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său, David, chiar pe locul pregătit de David, în aria iebusitului Ornan.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi Solomon a început construirea casei Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, unde Se arătase Domnul tatălui său David, în locul pe care-l pregătise David în aria lui Ornan iebusitul.

[ trad. fidelă King James ]

Atunci Solomon a început construirea casei DOMNULUI la Ierusalim, pe muntele Moria, unde DOMNUL i s-a arătat lui David, tatăl său, în locul pe care David l-a pregătit în aria lui Ornan iebusitul.

vezi pasaje de legatura