[ traducerea ortodoxă ]

Trimite-mi dar un om care să ştie să facă lucruri de aur, de argint, de aramă şi de fier, de tort purpuriu, stacojiu şi albastru şi care să mai ştie a săpa şi a face toate acestea împreună cu meşterii care sunt aici la mine în Iuda şi Ierusalim şi pe care i-a pregătit David, tatăl meu.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Trimite-mi, dar, un om iscusit în lucrarea aurului, argintului, aramei şi fierului, a materiilor vopsite în purpură, a materiilor de culoarea cârmâzului şi de culoare albastră şi care să cunoască săpătura în lemn, ca să lucreze cu meşterii iscusiţi care sunt la mine în Iuda şi la Ierusalim şi pe care i-a ales tatăl meu, David.

[ Noua trad. în română ]

De aceea trimite-mi un om iscusit în prelucrarea aurului, a argintului, a bronzului, a fierului, a purpurei, a carminului şi a materialelor de culoare albastră, un om care cunoaşte arta gravurii, ca să lucreze împreună cu oamenii mei iscusiţi din Iuda şi din Ierusalim, pe care i-a pregătit tatăl meu, David.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi acum, trimite-mi un om priceput să lucreze în aur şi în argint şi în aramă şi în fier şi în purpură şi în stacojiu şi în albastru şi care să ştie să graveze, ca să lucreze cu oamenii pricepuţi care sunt cu mine în Iuda şi în Ierusalim, pe care i-a pregătit David, tatăl meu.

[ trad. fidelă King James ]

Trimite-mi de aceea un bărbat iscusit să muncească cu aur şi cu argint şi cu aramă şi cu fier şi cu purpură şi cu stacojiu şi cu albastru şi care ştie să cioplească împreună cu oamenii iscusiţi care sunt cu mine în Iuda şi în Ierusalim, de care David, tatăl meu, s-a îngrijit să mi-i dea.

vezi pasaje de legatura