[ traducerea ortodoxă ]

Şi cine poate să-I zidească Lui templu, când cerul şi cerurile cerurilor nu-L încap? Şi cine sunt eu, ca să-I pot zidi templu? Fără numai doar pentru a se tămâia înaintea Lui.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Dar cine poate să-I zidească o Casă, când cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Şi cine sunt eu, ca să-I zidesc o Casă, decât doar ca să ard tămâie înaintea Lui?

[ Noua trad. în română ]

Totuşi, cine va fi în stare să-I zidească o Casă, când cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Şi cine sunt eu să-I zidesc o Casă, când eu nu sunt vrednic decât să ard tămâie înaintea Lui?

[ traducerea GBV 2001 ]

Dar cine-I poate construi o casă? Pentru că cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde; şi cine sunt eu să-I construiesc o casă, decât ca să ard tămâie înaintea Lui?

[ trad. fidelă King James ]

Dar cine este în stare să îi construiască o casă, văzând că cerul şi cerul cerurilor nu pot să îl cuprindă? cine sunt eu atunci să îi construiesc o casă, în afară doar de a arde sacrificiu înaintea lui?

vezi pasaje de legatura