[ traducerea ortodoxă ]

Templul pe care voiesc să-l fac este mare, pentru că mare este Dumnezeul nostru şi mai presus de toţi dumnezeii.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toţi dumnezeii.

[ Noua trad. în română ]

Casa pe care vreau s-o zidesc trebuie să fie măreaţă, fiindcă Dumnezeul nostru este mai mare decât toţi dumnezeii.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi casa pe care o voi construi este mare, pentru că Dumnezeul nostru este mare, mai presus de toţi dumnezeii.

[ trad. fidelă King James ]

Şi casa pe care o construiesc este mare, fiindcă mare este Dumnezeul nostru, peste toţi dumnezeii.

vezi pasaje de legatura