[ traducerea ortodoxă ]

Iată şi eu, fiul lui, zidesc templu numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să îl închin Lui, pentru ca să se ardă înaintea Lui tămâie mirositoare, să I se înfăţişeze pururea pâinile punerii înainte şi să I se aducă arderi de tot dimineaţa şi seara, în ziua odihnei, la lună nouă şi la sărbătorile Domnului Dumnezeului nostru, ceea ce s-a poruncit pentru totdeauna lui Israel.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Iată, eu înalţ o Casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să I-o închin Lui, să ard înaintea Lui tămâie mirositoare, să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte şi să aduc arderile de tot de dimineaţă şi de seară în zilele de Sabat, de lună nouă şi de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru, după o lege veşnică pentru Israel.

[ Noua trad. în română ]

Iată, vreau să zidesc o Casă pentru Numele Domnului, Dumnezeul meu, ca să i-o închin Lui, să ard tămâie mirositoare în prezenţa Lui, să aduc continuu în el pâinea prezentării, arderile de tot de dimineaţă şi de seară, de Sabat, de lună nouă şi cu ocazia fiecărei sărbători a Domnului, Dumnezeul nostru, căci aceasta este o lege veşnică pentru Israel.

[ traducerea GBV 2001 ]

Iată, eu construiesc o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, ca să I-o închin, ca să ard tămâie plăcut mirositoare înaintea Lui şi pentru aşezarea neîncetată a pâinilor şi pentru arderile-de-tot de dimineaţă şi de seară şi la sabate şi la lunile noi şi la sărbătorile Domnului Dumnezeului nostru. Aceasta este rânduit pentru totdeauna în Israel.

[ trad. fidelă King James ]

Iată, eu construiesc o casă numelui DOMNULUI Dumnezeul meu, să i–o dedic lui şi să ard înaintea lui tămâie dulce şi pentru pâinile punerii înainte neîncetat şi pentru ofrande arse dimineaţa şi seara, în sabate şi la lunile noi şi la sărbătorile solemne ale DOMNULUI Dumnezeul nostru. Aceasta este o rânduială pentru totdeauna pentru Israel.

vezi pasaje de legatura