[ traducerea ortodoxă ]

În acest scop Solomon a tocmit şaptezeci de mii de oameni ca să care poveri şi optzeci de mii de tăietori de piatră din munte, iar peste ei, trei mii şase sute de supraveghetori.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Solomon a numărat şaptezeci de mii de oameni, ca să ducă sarcinile, optzeci de mii, ca să taie pietre pe munte, şi trei mii şase sute, ca să-i privegheze.

[ Noua trad. în română ]

Solomon a pregătit şaptezeci de mii de cărăuşi şi optzeci de mii de cioplitori în stâncă, punând peste ei ca supraveghetori trei mii şase sute de oameni.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi Solomon a numărat şaptezeci de mii de oameni să poarte poveri şi optzeci de mii de cioplitori în piatră, pe munte, şi trei mii şase sute să-i supravegheze.

[ trad. fidelă King James ]

Şi Solomon a numărat şaptezeci de mii de bărbaţi să poarte sarcini şi optzeci de mii să cioplească piatră la munte şi trei mii şase sute să îi supravegheze.

vezi pasaje de legatura