[ traducerea ortodoxă ]

Din aceştia a făcut şaptezeci de mii cărători cu spatele şi optzeci de mii tăietori de piatră în munte, iar trei mii şase sute, supraveghetori, ca să îndemne pe oameni la lucru.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Şi a luat din ei şaptezeci de mii, ca să poarte sarcinile, optzeci de mii, să taie pietre pe munte, şi trei mii şase sute, ca să privegheze şi să îndemne pe popor la lucru.

[ Noua trad. în română ]

Dintre ei a pregătit şaptezeci de mii de cărăuşi, optzeci de mii de cioplitori în stâncă şi trei mii şase sute de supraveghetori care să pună poporul la lucru.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi a pus şaptezeci de mii dintre ei să fie purtători de poveri şi optzeci de mii cioplitori în piatră, în munţi, şi trei mii şase sute supraveghetori, care să pună pe popor să lucreze.

[ trad. fidelă King James ]

Şi a pus pe şaptezeci de mii dintre ei să fie purtători de sarcini şi optzeci de mii să fie cioplitori, la munte, şi trei mii şase sute supraveghetori, să pună poporul la muncă.

vezi pasaje de legatura