[ traducerea ortodoxă ]

Apoi Solomon a numărat pe toţi străinii care se aflau atunci în pământul lui Israel, afară de numărătoarea pe care o făcuse David, tatăl său, şi s-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute inşi.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Solomon a numărat pe toţi străinii care erau în ţara lui Israel şi a căror numărătoare fusese făcută de tatăl său, David. S-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute.

[ Noua trad. în română ]

Solomon a făcut numărătoarea tuturor bărbaţilor străini care erau în ţara lui Israel, ulterior numărătorii făcute de tatăl său, David. S-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute de oameni.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi Solomon a numărat pe toţi străinii care erau în ţara lui Israel, după numărătoarea pe care le-o făcuse David, tatăl său. Şi s-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute.

[ trad. fidelă King James ]

Şi Solomon a numărat pe toţi străinii care erau în ţara lui Israel, după numărătoarea cu care David, tatăl său, i-a numărat; şi s-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute.

vezi pasaje de legatura