[ traducerea ortodoxă ]

Aşadar îţi trimit un om înţelept şi înzestrat cu ştiinţă, şi anume pe meşterul Hiram-Abi,

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Îţi trimit, dar, un om meşter şi priceput, pe Huram-Abi,

[ Noua trad. în română ]

Îl trimit deci pe Huram-Abi, un om înţelept, înzestrat cu discernământ.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi acum îţi trimit un bărbat priceput, înzestrat cu înţelegere, pe Hiram-Abi,

[ trad. fidelă King James ]

Şi acum, ţi-am trimis un bărbat iscusit, umplut cu înţelegere, de-al tatălui meu, Hiram,