[ traducerea ortodoxă ]

Apoi Hiram mai zicea: "Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel, Cel ce a făcut cerul şi pământul şi a dat regelui David fiu înţelept, cu minte şi pricepere, care are de gând să înalţe templu Domnului şi casă regală pentru sine.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Hiram a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel care a făcut cerurile şi pământul, că a dat împăratului David un fiu înţelept, priceput şi cuminte, care va zidi o casă Domnului şi o casă împărătească pentru el!

[ Noua trad. în română ]

Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, Cel Care a făcut cerurile şi pământul, a mai spus Hiram, pentru că i-a dat regelui David un fiu înţelept, înzestrat cu chibzuinţă şi discernământ, care va zidi o Casă pentru Domnul şi un palat regal pentru el însuşi.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi Hiram a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a făcut cerurile şi pământul, care a dat împăratului David un fiu înţelept, înzestrat cu pricepere şi înţelegere, care va construi o casă Domnului şi o casă pentru împărăţia sa.

[ trad. fidelă King James ]

Hiram a mai spus: Binecuvântat fie DOMNUL Dumnezeul lui Israel, care a făcut cerul şi pământul, care i-a dat împăratului David un fiu înţelept, umplut cu chibzuinţă şi înţelegere, care să poată construi o casă pentru DOMNUL şi o casă pentru împărăţia sa.

vezi pasaje de legatura