[ traducerea ortodoxă ]

Iată, robilor tăi, tăietorilor care taie lemnul, le dau hrană: douăzeci de mii de core de grâu, douăzeci de mii de core de orz, douăzeci de mii de baturi de vin şi douăzeci de mii de baturi de untdelemn".

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Slujitorilor tăi care vor tăia, care vor doborî jos lemnele, le voi da douăzeci de mii de cori de grâu treierat, douăzeci de mii de cori de orz, douăzeci de mii de baţi de vin şi douăzeci de mii de baţi de untdelemn.”

[ Noua trad. în română ]

Slujitorilor tăi care vor tăia lemne le voi da douăzeci de mii de cori de grâu treierat, douăzeci de mii de cori de orz, douăzeci de mii de baţi de vin şi douăzeci de mii de baţi de untdelemn.“

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi, iată, voi da tăietorilor, slujitorilor tăi care vor tăia lemnul, douăzeci de mii de cori de grâu treierat şi douăzeci de mii de cori de orz şi douăzeci de mii de baţi de vin şi douăzeci de mii de baţi de untdelemn“.

[ trad. fidelă King James ]

Şi, iată, voi da servitorilor tăi, tăietorii care taie lemn, douăzeci de mii de măsuri de grâu bătut, douăzeci de mii de măsuri de orz şi douăzeci de mii de baţi de vin şi douăzeci de mii de baţi de untdelemn.

vezi pasaje de legatura