[ traducerea ortodoxă ]

Apoi Solomon hotărî să înalţe templu numelui Domnului şi casă domnească pentru sine.

[ trad. interconfesională ]

-

[ traducerea Cornilescu ]

Solomon a poruncit să se zidească o Casă Numelui Domnului şi o casă împărătească pentru el.

[ Noua trad. în română ]

Solomon a poruncit să se zidească o Casă pentru Numele Domnului şi un palat regal pentru el însuşi.

[ traducerea GBV 2001 ]

Şi Solomon a hotărât să construiască o casă pentru Numele Domnului şi o casă pentru împărăţia sa.

[ trad. fidelă King James ]

Şi Solomon a hotărât să construiască o casă pentru numele DOMNULUI şi o casă pentru împărăţia sa.

vezi pasaje de legatura