Detaliile cărții

Psalmii 47

Către mai marele cântăreţilor.

1. Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

2. Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.

3. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.

4. El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire)

5. Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.

6. Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!

7. Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!

8. Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.

9. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.