Detaliile cărții

Psalmii 3

Un psalm al lui David,

1. Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea!

2. Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” (Oprire)

3. Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul!

4. Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Oprire)

5. Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu.

6. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile.

7. Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.

8. La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)