Detaliile cărții

Psalmii 138

Un psalm al lui David.

1. Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor.

2. Mă închin în Templul Tău cel sfânt şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.

3. În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.

4. Toţi împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;

5. ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!

6. Domnul este înălţat: totuşi vede pe cei smeriţi şi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi.

7. Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte.

8. Domnul va sfârşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci: nu părăsi lucrările mâinilor Tale.